ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: kaidee20 ที่ 19 สิงหาคม 2564, 23:02:53

หัวข้อ: ทำไมข้าวปลอดสารถึงดี
เริ่มหัวข้อโดย: kaidee20 ที่ 19 สิงหาคม 2564, 23:02:53
 
 
 
ทำไมข้าวปลอดสารถึงดี
ทำไม  ข้าวปลอดสารพิษ (http://https://www.facebook.com/Organic.Red.Jasmine.Rice/)   (SURIN Organic Rice)  ถึงดีกว่าข้าวทั่วๆไปที่ใช้สารเคมีอย่างไร ? ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ (http://www.pinterest.com/horboutique/) หรือ ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice)  คือ ข้าวสุขภาพสุรินทร์ทีได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติในนา ข้าวกล้องหอมมะลินิลออแกนิก ไม่ใช้วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์  สารเคที สารพิษ ยาฆ่าหญ้า ว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโตของปลูกข้าวออแกนิค สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม  เราเน้นปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น มีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปขายข้าวอินทรีย์, กลุ่มข้าวอินทรีย์(https://i.postimg.cc/CxhPKpLv/5-Kg.jpg)

 
ข้าว Hor.Boutique ข้าวอินทรีย์สุรินทร์   กลุ่มข้าวอินทรีย์ส่งทั่วไทย
277 หมู่ 14 ถ.พิชิตชัย ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 092-8245655
Facebook : https://www.facebook.com/Hor.Product
Twitter : https://twitter.com/hor_boutique
IG : https://www.instagram.com/hor.boutique/
Line: @Hor.Boutique

เรามีข้าวอินทรีย์ 7 ประเภทครับ  ปลูกข้าวออแกนิคส่งทั่วไทย
1. ข้าวหอมมะลิออแกนิค
2.  ข้าวกล้องหอมมะลิออแกนิก
3.  ข้าวสุขภาพปะกาอำปึล
4.  ข้าวอินทรีย์ผสมหลายสายพันธุ์ จ.สุรินทร์
5. ข้าวกล้องอินทรีย์หอมมะลิแดง
6.  ข้าวกล้องหอมมะลินิลเกษตรอินทรีย์สุรินทร์
7. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออแกนิคคือ (https://www.facebook.com/Organic.Rice.Berry.Organic/)


#ข้าวออร์แกนิก #ข้าวออแกนิค #ข้าวออแกนิก  #ข้าวอินทรีย์ #ข้าวสุขภาพ