ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: rezrezmore ที่ 23 สิงหาคม 2563, 14:44:16

หัวข้อ: ขอเชิญร่วมสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: rezrezmore ที่ 23 สิงหาคม 2563, 14:44:16
ขอเชิญร่วม สร้างและบรรจุ พระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว)
(สร้างพระประจำตัวในดวงแก้ว)

ณ ส่วนยอดมณฑป พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


(https://1.bp.blogspot.com/-tm1debzNwAg/Xz-scuuRmWI/AAAAAAAAGww/d6TapaAG_NcfRgf2XK1cOgYosNih2arFACPcBGAsYHg/s500/watluangphorsodh_001.jpg) (https://watluangphorsodh.org)

เปิดให้ทำบุญสร้างและบรรจุ
พระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว)
ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร
ลูกละ ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมสลักชื่อ/สกุล-ครอบครัวหรือหมู่คณะ
จำนวนไม่เกิน ๓๐ ตัวอักษร
พร้อมรับพระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว )
ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร กลับไปบูชาที่บ้าน ๑ องค์


(https://1.bp.blogspot.com/-hwmj8EtTqto/Xz-schNcK0I/AAAAAAAAGww/s6HDMTO99oosc2jX_oVph2zMEYLfJo4awCPcBGAsYHg/s400/watluangphorsodh_004.jpg) (https://www.facebook.com/Watluangporsodh)

(https://1.bp.blogspot.com/-7q9rP5uYuSE/Xz-scmJT3jI/AAAAAAAAGww/fLQEi6CunLsrUPuQa_kqgoN-DqM97MjiwCPcBGAsYHg/s600/watluangphorsodh_002.jpg) (https://youtu.be/N6I-jjbi-UQ)


ตามที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลา ๑๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

เพื่อเป็นปูชนียสถาน อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
ใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก
เพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืนตลอดไป
ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ในส่วนของโครงสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือส่วนสำคัญที่เป็นรายละเอียดภายในที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้แล้วเสร็จฯโดยเร็ว
ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน เพื่อให้มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม สมกับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนสำคัญขององค์สมเด็จฯพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาสักการะบูชาพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

การทำบุญมี 2 รูปแบบ
1.แบบทำบุญชำระเต็มจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
2.แบบทำบุญชำระสะสมยอด ๑๒ เดือน

การโอนเงินทำบุญ
1.สามารถโอนผ่านเลขบัญชีธนาคาร
และแนบหลักฐานการโอน ทางเว็บไซค์
2.สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัด


ดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติม

https://watluangphorsodh.org (https://watluangphorsodh.org)

www.facebook.com/Watluangporsodh (https://www.facebook.com/Watluangporsodh)

https://www.facebook.com/watch/?v=247302173013868 (https://www.facebook.com/watch/?v=247302173013868)

1.พระกฤษฎ์นิพัทธ์ นิพทฺธสกฺโก (พระอ๊อฟ)
โทร 064-229-5159

2. นายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี (ทิดอิท)
โทร 087-645-5965

3. นายพชร รอดรัศมี (คุณโก๊ะ)
โทร 085-966-0804

(https://1.bp.blogspot.com/-T0pgHHC7Hig/Xz-scg6AQhI/AAAAAAAAGww/OC4ho_Yi90k26ap9phseoJmV8r5P024zwCPcBGAsYHg/s600/watluangphorsodh_003.jpg) (https://www.facebook.com/Watluangporsodh)
(https://1.bp.blogspot.com/-kWUdEyxA6DY/Xz-s5ScQ-zI/AAAAAAAAGxE/BC-2qJx7f84A8RBgmMRWyDxE5FlIiA_lACPcBGAsYHg/s600/watluangphorsodh_005.jpg) (https://watluangphorsodh.org)


ขอเชิญทำบุญบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล
รุ่น ลาภผลพูนทวี (สูง ๒.๕. เซนติเมตร)
ใต้ฐานพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล
พระประธาน ชั้น ๓ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ


(https://1.bp.blogspot.com/-r7iCVAZ2Ol0/X0HJxXS9_TI/AAAAAAAAGyA/tIyPJvGw2VAzaCO84cvKxkYjw-SX9y3LACPcBGAsYHg/s600/watluangphorsodh_006.jpg) (https://watluangphorsodh.org/contain-the-buddha-image/)

ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ไอดี : info.wat06
(http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/5NshWJQtmG)

โทรสอบถามเพิ่มเติม

พระกฤษฏ์นิพัทธ์ นิพทฺธสกฺโก
083-481-8456
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
095-592-1659
นายพชร รอดรัศมี
088-692-4559

https://watluangphorsodh.org/contain-the-buddha-image/ (https://watluangphorsodh.org/contain-the-buddha-image/)