ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Clayton ที่ 24 มิถุนายน 2563, 15:26:10

หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 24 มิถุนายน 2563, 15:26:10
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว (https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvE4J-kjkulJ-wCgCmTQpeL5Tq_m4GeD1dR0hS4DqF-yh7sbK5TTw6JJ1KJ3fNGgrV7NBVktURwE4-yKoCLNjVbYQdATK66z2kjK_GrU3-uW_sZrp3-wqnTQLF04hG6BZIyFA52QdQcaBFBYWdIAFHiYDIP1u28_P3jn9TO8pA0uhOyn4XNaRxXHqjk3D6Z9ALPdr4OWHcdobeeeykNZj4ppoqM-_E_DqJBlgueYKxI9GuyhdMs7EHHYI-KPC5059LStLhpUf_XOxuo6BBxahtvVeF-p1c49Hw-0O88aZPA88mPYvwTQ6i3cinMkarEbmhSoipVtS6Fm_Bz3n0VELKNIF0&__tn__=%2ANK-R)
หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvE4J-kjkulJ-wCgCmTQpeL5Tq_m4GeD1dR0hS4DqF-yh7sbK5TTw6JJ1KJ3fNGgrV7NBVktURwE4-yKoCLNjVbYQdATK66z2kjK_GrU3-uW_sZrp3-wqnTQLF04hG6BZIyFA52QdQcaBFBYWdIAFHiYDIP1u28_P3jn9TO8pA0uhOyn4XNaRxXHqjk3D6Z9ALPdr4OWHcdobeeeykNZj4ppoqM-_E_DqJBlgueYKxI9GuyhdMs7EHHYI-KPC5059LStLhpUf_XOxuo6BBxahtvVeF-p1c49Hw-0O88aZPA88mPYvwTQ6i3cinMkarEbmhSoipVtS6Fm_Bz3n0VELKNIF0&__tn__=%2ANK-R) ห้วยปราบ
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2 นอน 1 น้ำ 1 ห้องครัว จอดรถได้ 1 คัน
ขนาดพื้นที่ 37.50 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตรฟรี
แอร์ 1 เครื่อง
 มุ้งลวดเหล็กดัด
ต่อเติมครัวหลังบ้านและหน้าบ้านเรียบร้อย
สถานที่ใกล้เคียง
 ใกล้โลตัส บ่อวิน
ใกล้นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด
 ใกล้ตลาดหนองก้างปลา
 ใกล้โรบินสันบ่อวิน
 ใกล้สนามสนามฟุตบอลอารีน่า
 เดินทางสะดวก เข้าออกได้หลายทาง
ลดราคาเหลือ 1,770,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.
โทร. 094-4417898 หยก
ไลน์. yokwipa2530
062-6146415
kitty_b789
(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104391123_3103016566402999_7734806879888429863_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeHauwtklyLorGUf6Azt66pRmrpHfqYlBNqaukd-piUE2qqN8qWW6Hrcnls1j8UfmPM78Sua1BdhFcp-RxhtxDu5&_nc_ohc=svt3dXKFbxkAX-G5Lss&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=36aabcd040fd9ad9cd3dbd62dee421fe&oe=5F1784BE)
(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106074189_3103016646402991_8737713598977804320_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFr2G1wWfGJHI5Be_Ct3Yzv0TQhaHsFUG7RNCFoewVQbsNGl3_EVoHEDy8JmlkbfPjn8uB_AVXQgRQ3dOAim525&_nc_ohc=8KwM3ly9vUUAX9yS1N_&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=b043be755c651cb7a059280d34c22daf&oe=5F16FEA8)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105703461_3103016746402981_5029667961274502021_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeHpjNRA-RcCq9gcIUBp4QVtRvsIXg-HkfZG-wheD4eR9jvpIPuR5FlXnMgieTm2Mi5NjMcbpvttZvavlMFT1XgE&_nc_ohc=1OnTRczREXQAX_q1akX&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=82e82d6f50424ecbfa3b45904ba29a5e&oe=5F16CB91)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105915931_3103016826402973_4622923227298149912_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeH5-02rROB5QZC-s96C0fHOfgCrufEzViJ-AKu58TNWIvJBIgdqIZfG8as0d-dH2lDzeRxRK6HKdWod4mRLT_6T&_nc_ohc=JqwN6qVp5bsAX_15BiS&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=28fc37cb1fa9a17f46d387a2d7154619&oe=5F1976B8)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105929522_3103016949736294_8611438179364930948_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFaJvuKAh5kZ6JaF0ZLP8qoMfjcGxfgGk0x-NwbF-AaTfKv6xsdCUJBhrD97QfIIc-aNkM2pdI_3KSPsK1m3SPG&_nc_ohc=neUXeZ42AvwAX_cPAC3&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=233a4c9295057344aae50eef71d9da52&oe=5F18EA1B)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106102330_3103017076402948_5342720936607248771_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFESL-kZSZiyog1DsDDGkkSvnj3UIPwwmq-ePdQg_DCaswEJKmyaLNxHwD5G1ulS-uO7ERH0T8i8TcMAYXtinF2&_nc_ohc=VE1-n-iD_ysAX8iTA4J&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=f210181e059e9f98e1c791677d532483&oe=5F174CEB)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106031014_3103017153069607_4648134415141433538_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeG5IruIa7JBmL02utW4VTCeBAQVRH49b8QEBBVEfj1vxKk8NRpK1UsWGe_JPssz67YHVqIE6Es_nnqElbPDyJxw&_nc_ohc=9yoXx6AzbTsAX_YoxE_&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=8eec864b063e8c30ced3cd6040c0d9c3&oe=5F18B353)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106007211_3103017289736260_2817851349218539620_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeEdXJdIoAY1calcvIdEXt1ijY2YI5JcCGKNjZgjklwIYkFvNPqnC0wM_3lQq9q0g46eoZjF2JHNCgT6NKll1eH6&_nc_ohc=ksaWOq82rw4AX_gZUNc&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=b2971916b590c24b9ad6a231c6863235&oe=5F1768F3)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105598896_3103017389736250_5450771918208583559_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeH3GkkFcfPA93PpQcjNI6Rr7Ch2bkfbPGfsKHZuR9s8Z1RsYM1H8WKEE3vHN2m8sg4-PciToN4bSy6yfLYzpvU6&_nc_ohc=mDPp-J6SMwAAX8WxHkd&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=78c3c9ae85ea0713cc71afce06578d53&oe=5F18C796)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104438662_3103017476402908_7713999679598402348_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeEfAR1oRYDiJcvRjdE-xo6Ta2lYjw3N27RraViPDc3btCMEc-BYKqKRriC43lfbOWm1J4GCtriksyreVQ315jMk&_nc_ohc=2bdVtGWxDXAAX_Hn49Z&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=d00c16a99f743d220bcda364c1f48e52&oe=5F17B475)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106014908_3103017599736229_1180189332660447057_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFw8FjEw-yes-z_sjDe7U5X6eZnd1naNdPp5md3Wdo10z0GBeGTESNIk90AYgxiZ09rmLLITaW5SvreQcveuPPA&_nc_ohc=um9l18kQ0BwAX9ZvOBM&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=41639dfd8a7a8625dcce0b9b3b436669&oe=5F1782A2)(https://scontent.fbkk23-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106111837_3103017873069535_3179467832788779648_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeHEW2peXMxyoEMxjhIZoRsDFWADv-UmilkVYAO_5SaKWQP2KX31qRwcg8w4gwFKDa8HYsvq-PPnwszXD86wsqvj&_nc_ohc=KwRmDxnmLEIAX9imieB&_nc_ht=scontent.fbkk23-1.fna&oh=60fd1d9e7133345964d14780fb33fea5&oe=5F19FD2E)
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 27 มิถุนายน 2563, 11:08:33
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 28 มิถุนายน 2563, 08:00:21
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 30 มิถุนายน 2563, 08:51:03
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 1 กรกฎาคม 2563, 07:58:22
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 2 กรกฎาคม 2563, 07:58:50
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 3 กรกฎาคม 2563, 11:38:53
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 4 กรกฎาคม 2563, 12:56:01
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 5 กรกฎาคม 2563, 11:22:19
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 6 กรกฎาคม 2563, 08:44:21
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 7 กรกฎาคม 2563, 14:20:57
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254
หัวข้อ: ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
เริ่มหัวข้อโดย: Clayton ที่ 8 กรกฎาคม 2563, 07:58:26
ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว #หมู่บ้านเอ็กซ์เซลโมเดิร์นโฮม (ห้วยปราบ) บ่อวิน
หรือติดตามอัพเดทบ้านได้ที่เพจ
รับ ฝากขาย บ้านมือสอง ที่ดิน พัทยา ระยอง ชลบุรี
https://www.facebook.com/eraumehome254