ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: เอ ที่ 28 พฤษภาคม 2563, 10:58:29

หัวข้อ: แผ่นรองพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: เอ ที่ 28 พฤษภาคม 2563, 10:58:29
แผ่นรองพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/04/16/UB4xlN.jpg)
รายละเอียด

   ให้เราเป็นตัวแทนที่ท่านมั่นใจในการจำหน่ายสินค้า แผ่นยางฉนวนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานภายใต้ห้องควบคุมหรือตู้ คอนโทรนในระบบการทำงานของอุตสาหกรรมท่านและยังต้องใส่ใจงานที่มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อการทำงานที่ดี มีการต้านทานต่อระบบไฟฟาที่ดี มีคุณภาพมากพอในการป้องกันอันตรายที่ต้องใส่ใจกับการทำงาน เพราะแผ่นสำหรับรองพื้นที่เป็นฉนวนเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานหน้าตู้ควบคุมการจายของกระจายไฟฟ้าพลังงานที่เป็นสิ่งต้องเข้าใจอันตรายและลักษระของการทำงานที่ต้องใส่ใจลักษณะงานที่เหมาะสมมากที่สุด และเกรดของแผ่นยางฉนวนยังมีลักษระการทำงานที่หลากหลายจะต้องใส่ใจกับการทำงานที่ต้องเข้าใจลักษณะของการทำงานให้ตรงและดีมากที่สุด

แผ่นรองพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/c688eb9a01a875ebb30f593917392ebe.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/9b22fa5e8103b14223e11278581962cf.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/222ec223efcb6ec50c36f68eff55912c.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/19162a49adaa191ec32cf15d29c7d484.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/15b22be50ddf7b189b0ae5f2ca3320b8.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/0a9a3fcdff123e7bd24e83368b8ccc19.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/8451bf952623f3828efc5d13a75d5bce.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/13c616b91aea1532e1f87edeb9a4c221.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/2f95fdad7e07549da6c3c6bfbaf03e36.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/e2b1eb5ebb242ca14e643e443d1c4fa7.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/c1b8ca8b97caa1e8814113a8be998820.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/fce0444d210701d0201f64f6f730c78c.jpg)
(https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img-in-th/40f1f4c5787e6d56f542b25feac79406.jpg)

แผ่นรองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า , แผ่นรองพื้น ตู้เมนไฟฟ้า , แผ่นรองพื้น ตู้สวิทช์เกียร์ , แผ่นรองพื้น ตู้ MCC , แผ่นรองพื้น ตู้ Motor Control Center , แผ่นรองพื้น ตู้ switchboard

แผ่นรองพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า
Silicone ภายใต้แบรนด์ Western Rubber ติดต่อสอบถามได้ที่
Mobile : 082 - 925 - 6189
Website : www.electricalinsulation.pro (https://www.electricalinsulation.pro)   
Website : ฉนวนไฟฟ้า.blogspot.com (https://xn--92c6aaya9bye1gxb.blogspot.com)   
Email : ct.westernrubber@gmail.com
Email : Electricalinsulation.pro@gmail.com
Line ID : westernrubber
Line ID : @414obohh
เราพร้อมให้การบริการให้กับท่าน
  แผ่นรองพื้นตู้ควบคุมไฟฟ้า (https://www.electricalinsulation.pro)