ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: luktan1479 ที่ 9 เมษายน 2563, 17:11:51

หัวข้อ: สั่ง อ.ส.ค. หั่นราคาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คลง ช่วงโควิด
เริ่มหัวข้อโดย: luktan1479 ที่ 9 เมษายน 2563, 17:11:51
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า ในการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้

มีมติที่ประชุมให้ อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตร ทุกรสชาติจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 25 % โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค. 2563

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ มีความเป็นห่วงอย่างมาก ต่อเกษตรกรไทยที่ทำอาชีพการเลี้ยงโคนม และพี่น้องประชาชนชาวไทย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 (https://www.starcitynews.com/Best/thai/) จึงให้แต่ละหน่วยงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤติดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากวิกฤติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ และมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ จึงได้มอบหมายให้ อ.ส.ค.นำเสนอผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 เรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วด้วย

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ยังสั่งการด่วนให้ทาง อ.ส.ค. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ​เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) โดยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการนำน้ำยามาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 รอบพื้นที่อาคารสำนักงานของ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ และรวมไปถึงพนักงาน, ลูกจ้างของ อ.ส.ค. ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และในทุกสำนักงานของ อส.ค. ได้มีการตั้งจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่​ของ อ.ส.ค. อย่างเคร่งครัด