ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: luktan1479 ที่ 27 มีนาคม 2563, 22:29:13

หัวข้อ: บิ๊กตู่ ลงนาม จัดโครงสร้าง ศบค.ตั้ง 10 ศูนย์ย่อย แก้โควิด-19
เริ่มหัวข้อโดย: luktan1479 ที่ 27 มีนาคม 2563, 22:29:13
"บิ๊กตู่" ลงนามคำสั่งจัดโครงสร้าง ศบค.ตั้ง 10 ศูนย์ย่อย แก้โควิด-19 (https://www.descarcamuzica.xyz) ผบ.ทสส.คุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขณะปลัดมท.คุมศูนย์ช่วยปชช.-ศูนย์กระจายหน้ากาก-เวชภัณฑ์ ปชช.

วันที่ 27 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของ ศบค. ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคห้า แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบด้วย ข้อ 4(3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระรากำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563

นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีการจัดโครงสร้างภายใน โดยมีการจัดโครงสร้างดังนี้

1.สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่นายกฯ มอบหมาย เป็นหัวหน้าสำนักงาน 2.สำนักงานประสานงานกลาง ให้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าสำนักงาน 3.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวศูนย์ 4.ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 5.ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากาก และเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์

6.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าให้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์ 7.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทาง เข้า ออกประเทศ และดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ 8.ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์ 9.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าศูนย์ และ 10.ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูล มาตรการแก้ไขปัญหาจากติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าศูนย์

โดยทั้ง 10 ศูนย์ จะต้องรายงานให้นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ได้รับทราบ และนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้ นอกจากนี้ ผอ.ศูนย์ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และด้านอื่นๆ อีก ตามสมควร

ขณะที่ การประชุม ศบค. ที่ก่อนหน้านี้นายกฯ ให้มีการประชุมทุกวันในช่วงนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามงานนั้น สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์นี้ จะไม่มีประชุม ศบค. แต่จะมีแถลงข่าวเวลา 11.00 น. โดยโฆษกศูนย์ฯ.