ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Fern751 ที่ 21 มีนาคม 2563, 14:33:15

หัวข้อ: ประชาชนสวมแมสซื้อสินค้าในห้างแน่น
เริ่มหัวข้อโดย: Fern751 ที่ 21 มีนาคม 2563, 14:33:15
ประชาชนสวมแมสเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าคึกคัก ข้าวสาร ไข่ไก่ ขายดี พบจำนวนยังมีเพียงพอ

บรรยากาศที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะอาหาร ข้าวสาร และไข่ไก่ เป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน ขณะที่ห้างร้านต่างตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (https://www.jared-padalecki.org) พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับประชาชนที่เดินทางมา

โดยสินค้ายังคงมีจัดจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ต่างกังวลกับการแพร่ระบาด และอยากให้เรื่องดังกล่าวจบลงโดยเร็ว เพราะยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่