ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: deam205 ที่ 4 มีนาคม 2563, 04:02:32

หัวข้อ: สัตหีบโมเดล เร่งผลิตคนป้อน อีอีซี
เริ่มหัวข้อโดย: deam205 ที่ 4 มีนาคม 2563, 04:02:32
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เร่งผลิตบุคลากรรองรับความต้องการแรงงานคุณภาพในพื้นที่ อีอีซี โดยปีการศึกษา 2563 เปิดเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  จะเปิดสาขาใหม่เพิ่ม คือ เทคนิคพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ไทยกับออสเตรีย ทำหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานของออสเตรีย รวมทั้งได้สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์การเรียนการสอน   เป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะทวิภาคี หรือ การร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากการทำงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นนักศึกษาในรูปแบบ "สัตหีบโมเดล" 367 คน แบ่งเป็นระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  189 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 178 คน

รูปแบบการศึกษาในรูปแบบสัตหีบโมเดล จะมีความเข้มข้นมากกว่าระบบทวิภาคี  เริ่มตั้งแต่ร่วมกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การคัดเลือกนักศึกษา  เพื่อให้เหมาะกับสถานประกอบการ (https://www.rubzab.com/)ในประเภทต่างๆ  ล่าสุด บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ ผู้ผลิตชิ้นส่วนกลีบใบพัดเครื่องยนต์อากาศยาน และชิ้นส่วนปีกเครื่องบินจากประเทศอังกฤษ ได้เข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในระดับ ปวส.

สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแบบ “สัตหีบโมเดล” คือสร้างบุคลากรที่ครบเครื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเมื่อเกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จึงได้ยกระดับ “สัตหีบโมเดล” ขึ้นเป็น  “อีอีซี โมเดล” ต้นแบบการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานคุณภาพ (https://www.rubzab.com/)  โดยปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  เปิดสอนหลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , แมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ , ช่างซ่อมอากาศยาน , เทคนิคพลังงาน และระบบขนส่งทางรางรายได้พิเศษหลังเลิกงานวันนี้ (https://www.rubzab.com/)