ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: guupost ที่ 10 มิถุนายน 2562, 13:17:49

หัวข้อ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 10 มิถุนายน 2562, 13:17:49
ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี (http://thaivirusc.com/)  มาจากอินเดียในปัจจุบันรักษาได้  ที่เราทราบกันว่าโรคไวรัสตับอักเสบซี นั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus: HCV) มี 6 สายพันธุ์ ซึ่งได้แก่ 1 (โดยแบ่งเป็น 2 สายพันธุ์ย่อยได้แก่ 1a และ 1b), 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยสายพันธุ์ที่พบมากทั่วโลก คือสายพันธุ์ 1 และสายพันธุ์ที่พบมากในบ้านเราคือสายพันธุ์ 1 และ 3 การรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่ละสายพันธุ์นั้นใช้สูตรยา ขนาด และระยะเวลาในการรักษาต่างกัน และผลสำเร็จในการรักษาก็ต่างกันด้วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจว่าไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นนั้นเป็นชนิดอะไร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคต่อไป

- ยาโซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir) + ดาคลาทาสเวียร์ (daclatasvir) 
การเลือกสูตรยาสำหรับรักษาผู้ใหญ่ซึ่งป่วยเป็นโรคไวรัสตับ อักเสบซีเรื้อรัง โดยเป็นโรคตับแข็งระยะต้น

- ยาโซฟอสบูเวียร์ (http://thaivirusc.com) (Sofosbuvir) +  เลดิพาสเวียร์(ledipasvir)
รักษา จีโนไทป์ 1, 4, 5, 6

- ยาโซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir) +เวลพาทาสเวียร์ (velpatasvir)
รักษา ได้ทุกจีโนไทป์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website :   http://thaivirusc.com
Line ID  :  thaivirusc

(https://i.ibb.co/f1WSTDk/11-500x500.jpg) (https://imgbb.com/)

(https://i.ibb.co/GMwqrmh/MYHEP-ALL.jpg) (https://imgbb.com/)
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 13 มิถุนายน 2562, 11:43:18
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 14 มิถุนายน 2562, 13:00:06
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 15 มิถุนายน 2562, 11:42:46
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 16 มิถุนายน 2562, 11:03:32
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 17 มิถุนายน 2562, 15:25:22
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 18 มิถุนายน 2562, 12:13:06
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 19 มิถุนายน 2562, 21:39:19
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 19 มิถุนายน 2562, 21:40:36
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 20 มิถุนายน 2562, 11:41:12
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 21 มิถุนายน 2562, 11:36:19
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 22 มิถุนายน 2562, 11:48:58
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 23 มิถุนายน 2562, 12:13:47
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 24 มิถุนายน 2562, 12:04:05
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 27 มิถุนายน 2562, 12:38:09
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 28 มิถุนายน 2562, 13:23:52
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 29 มิถุนายน 2562, 12:58:49
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 30 มิถุนายน 2562, 11:35:06
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 1 กรกฎาคม 2562, 15:17:00
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 2 กรกฎาคม 2562, 12:39:40
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 3 กรกฎาคม 2562, 12:58:27
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 5 กรกฎาคม 2562, 12:35:48
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 8 กรกฎาคม 2562, 13:45:39
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 9 กรกฎาคม 2562, 12:03:13
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 10 กรกฎาคม 2562, 11:31:37
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 11 กรกฎาคม 2562, 11:40:16
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 12 กรกฎาคม 2562, 15:12:05
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 13 กรกฎาคม 2562, 12:46:41
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 15 กรกฎาคม 2562, 11:34:08
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 16 กรกฎาคม 2562, 14:44:15
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 17 กรกฎาคม 2562, 16:42:25
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 18 กรกฎาคม 2562, 22:24:07
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 19 กรกฎาคม 2562, 15:30:10
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 20 กรกฎาคม 2562, 10:25:25
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 21 กรกฎาคม 2562, 12:25:23
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 22 กรกฎาคม 2562, 15:53:33
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 24 กรกฎาคม 2562, 15:29:46
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 26 กรกฎาคม 2562, 14:25:59
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 6 สิงหาคม 2562, 15:28:58
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 7 สิงหาคม 2562, 15:16:12
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 8 สิงหาคม 2562, 14:28:50
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อ: ตอบ: ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ยาโซฟอสบูเวียร์
เริ่มหัวข้อโดย: guupost ที่ 15 สิงหาคม 2562, 21:29:36
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์