ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Sirintip ที่ 20 พฤศจิกายน 2561, 21:48:00

หัวข้อ: แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
เริ่มหัวข้อโดย: Sirintip ที่ 20 พฤศจิกายน 2561, 21:48:00

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค (https://medium.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-73a12d5bd300)  <---กดเลย(https://image.goosiam.com/imgupload/upload85/5BbxRWr1Csli.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=858490&s=5BbxRWr1Csli)เตรียมตัวดีกว่า มีโอกาสสอบติดมากกว่า ในชุดประกอบด้วยแนวข้อสอบที่ออกบ่อย อ่านก่อน เตรียมตัวก่อน มีโอกาสมากกว่า

รายละเอียดหนังสือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
-สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
-ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ)
-ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
 -สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 -สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 — -1 ประเภทของข้อมูล
 — -2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
 — -3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 — -4 สถิติศาสตร์
 — -5 รายละเอียดของสถิติ บรรยาย สรุป
 — -6 รายละเอียดของสถิติ สรุป อ้างอิง (Inferential Statistic)
 — -7 การใช้สถิติในงานวิจัย
 -แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
 -นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 — -1 นโยบาย
 — -2 ค่านิยม
 — -3 แนวทางการทํางาน
 -ภาพรวมยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
 -สรุป Thailand ๔.๐ ด้านสาธารณสุข
 — -1 สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย ๔.๐
 — -2 ๑๐ อุตสาหกรรมการแห่งอนาคต
 — -3 จาก ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 — -4 ห่วงโซ่การค่ามูลค่าในประเทศไทย ๔.๐
 — -5 เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 — -6 ระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 — -7 ความต้องการกำลังคนของการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 -การเขียนโครงการ
 -แนวข้อสอบการบริหารงานสาธารณสุข (75 ข้อ)
 -แนวข้อสอบนโยบายสาธารณะ (50ข้อ)
 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 -แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
 -แนวข้อสอบวิเคราะห์
 -แนวข้อสอบ Microsoft Word
 -แนวข้อสอบ Microsoft Excel
 -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
 -เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

รวม 238 หน้า
พิเศษ! แถมฟรี (จำนวนจำกัด)
 1 เทคนิคอ่านหนังสือให้จำไม่ลืม (PDF)
 2 เสียงเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (mp3)

รายละเอียดการจัดส่ง
 1. แบบไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ 380 บาท ได้รับไม่เกิน 20 นาที หลังแจ้งโอน
 2. แบบเล่ม ส่งทาง Kerry Express 680 บาท ได้รับ 2–3 วัน หลังแจ้งโอน

โทร : 098–619–0367 (ปุ๋ย)
 Line : deaunsingha
<-------------------------------------------->