ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: อนุกุล บุตรพรม ที่ 28 กันยายน 2561, 09:05:49

หัวข้อ: New แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน-บัญชี | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2561
เริ่มหัวข้อโดย: อนุกุล บุตรพรม ที่ 28 กันยายน 2561, 09:05:49
(https://book395.com/wp-content/uploads/2018/09/3-3.png)

รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน-บัญชี (https://book395.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-2561/) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (https://book395.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-2561/)2561

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (http://www.oag.go.th/home)
– ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
– ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย
– ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ
– การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
– มาตรฐานงานสอบทาน
– มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
– มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
– การบัญชี
– มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
– สรุปประมวลรัษฎากร
– แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
– พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบ พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543
– พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

(https://book395.com/wp-content/uploads/2018/05/4646845.png) (http://line.me/ti/p/%40xoj1212n)

รูปแบบการสั่งชื้อ   ฟรีค่าจัดส่ง

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

(https://book395.com/wp-content/uploads/2018/05/563532.png)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063
เว็บไซต์ https://book395.com
email : anukulbutprom@gmail.com