ลงโฆษณา
ปักหมุดกระทู้

ราคา 50 บาท : 30 วัน

บัตรเงินสดทรูมันนี่
ราคา 50 บาท : 25 วัน
ราคา 90 บาท : 45 วัน
ราคา 150 บาท : 77 วัน
ราคา 300 บาท : 153 วัน
ราคา 500 บาท : 255 วัน
ราคา 1000 บาท : 510 วัน

รายละเอียดการลงโฆษณา

หมายเหตุ: กฏกติกาเป็นไปตามบอร์ดที่ท่านทำการปักหมุดกระทู้

เลือกบอร์ดและกระทู้

บอร์ด : ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน e-Money
เลือกกระทู้ (ว่างทั้งหมด 5 กระทู้)

บอร์ด : แนะนำการหารายได้
เลือกกระทู้ (ว่างทั้งหมด 5 กระทู้)

บอร์ด : ค้าขายสินค้าและบริการ
เลือกกระทู้ (ว่างทั้งหมด 5 กระทู้)