ลงประกาศ > ประกาศจ้างงาน

ปิด

(1/19) > >>

Post-Vote.Com:
รายละเอียดการสมัคร เว็บฟอรั่ม mmg

ใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ ชื่อ Post-vote เด็ดขาด

id อย่าชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน

ชื่อไอดีต้องเป็นชื่อคนหรือชื่อที่มีความหมายห้าม มั่วชื่อ เช่น yreby 55hgt อะไรแบบนี้

Password : ตั้งเองแต่ละไอดีห้ามซ้ำกัน

รายละเอียดอื่นๆมั่วไปเลย

ส่งงานต้อง 5 ไอดี เป็นอย่างต่ำ น้อยกว่านั้นไม่นับไม่อยากเชคบ่อย

การจ่ายเงินจะจ่ายภายใน 3 วันหลังที่ส่งงานมา


จ่ายทาง Paypal - LR ไอดีละ 0.05$


Link

http://www.moneymakergroup.com/register.html


ตัวอย่างการส่งงาน


--- อ้างถึง ---ID:noname11
PASS:456258
--- End quote ---

แจ้งว่าสมัครบอร์ดไหนมาด้วย
รายละเอียดการสมัคร อีเมล์ GMAIL  - HOTMAIL - YAHOO

ใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ ชื่อ Post-vote เด็ดขาด

id อย่าชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน

ชื่อเมล์ต้องเป็นชื่อคนหรือชื่อที่มีความหมายห้าม มั่วชื่อ เช่น yreby 55hgt อะไรแบบนี้

Password : ตั้งเองแต่ละไอดีห้ามซ้ำกัน

รายละเอียดอื่นๆมั่วไปเลย

ส่งงานต้อง 5 ไอดี เป็นอย่างต่ำ น้อยกว่านั้นไม่นับไม่อยากเชคบ่อย

การจ่ายเงินจะจ่ายภายใน 3 วันหลังที่ส่งงานมา


จ่ายทาง Paypal - LR เมล์ละ 0.01$


Link

https://mail.google.com/mail/

https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=us&.src=ym

www.hotmail.com/


ตัวอย่างการส่งงาน


--- อ้างถึง ---E-mail:xxxxxx
PASS:xxxxxx
--- End quote ---

แจ้งว่าสมัครเมล์ของอะไรมาด้วย

Post-Vote.Com:
-

Post-Vote.Com:
-

Post-Vote.Com:

--- อ้างถึง ---คุณได้ชำระเงินจำนวน $0.05 USD
--- End quote ---

Post-Vote.Com:

--- อ้างถึง ---คุณได้ชำระเงินจำนวน $0.05 USD
--- End quote ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม