ลงประกาศ > ประกาศจ้างงาน

กฎกติกาบอร์ด ประกาศจ้างงาน

(1/1)

~ThaiEarnTalk~:
กฎกติกาบอร์ด ประกาศจ้างงาน

* ต้องมีกระทู้รวมอย่างน้อย 50 กระทู้
* สามารถตั้งประกาศจ้างงานได้ 1 กระทู้/งาน
* อย่าใช้การ"อ้างถึง"ข้อความเดิม หรือ "อิโมติค่อน" ในการดันกระทู้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม